Sunday, Dec 21st

Last update04:27:28 AM GMT

You are here: राज्य

‘बळीराजाचे राज्य येऊ दे,

 • PDF

मायबाप सरकारला जाग येऊ दे
दरवर्षी पाचविला पुजलेला दुष्काळ.. अवकाळी गारपीट यामुळे राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या आत्महत्येमुळे संपूर्ण कुटूंबच उद्ध्वस्त होत असल्याने या आत्महत्या रोखण्यासाठी पालखी सोहळ्याचे औचित्य साधून या आत्महत्याग्रस्त शेतक:यांची मुले या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसावली आहेत. 

BalirajyaParty India's photo.


                ‘आमच्या वडीलांनी आत्महत्या केली.. तशी तुम्ही करू नका’ असा संदेश देत राज्यभरातून आलेले हे चिमुकले आळंदी ते पंढरपूर या मार्गावर शेतक:यांना आवाहन करीत आहेत. 5 वर्षापासून नाशिक जिल्ह्यातील अधारतीर्थ आधाराश्रम या संस्थेच्या मध्यमातून ही मुले या दिंडीत सहभागी झाली आहेत. 
राज्यभरातील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे अनेक मुले अनाथ होत असून त्यांच्या पालन-पोषणाची जबाबदारी आधारतीर्थ या संस्थेने स्वीकारली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून दरवर्षी ही मुले संत ज्ञानेश्वरमहाराज आणि संत तुकाराममहाराज पालखी सोहळ्यात सहभागी होणा:या दिंडीतून आळंदी ते पंढरपूर्पयत समाजप्रबोधनाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. 
संत तुकाराममहाराजांच्या पालखी सोहळ्याबरोबर शहरात दाखल झालेली अभिनव दिंडी पुणोकरांसाठी उत्सूकतेचा विषय ठरत होती. ठिकठिकाणी या दिंडीचे स्वागत करून या मुलांसाठी पुणोकर मदतीचा हातही पुढे करीत होते. तसेच भावूक होऊन त्यांचे कौतुकही करीत होते.

              मायबाप सरकारला जाग येऊ दे
पथनाटय़, डोक्यावर संदेश लिहलेली टोपी, हाती टाळ आणि मृदृंग घेऊन विठ्ठलाच्या नामाचा जयघोष करीत कीर्तनातूनही ही मुले आत्महत्या रोखण्याचा संदेश देत आहे. ‘बळीराजाचे राज्य येऊ दे, मायबाप सरकारला जाग येऊ दे’, ‘विठ्ठला शेतक:याच्या आत्महत्या थांबाव’ असा संदेश हे बालवारकरी देत आहेत.

ओबीसी शिष्ङ्मवृत्तीची ५० टक्के रक्क‘ कुणाच्ङ्मा घशात

 • PDF

उच्च शिक्षणासाठी अडचण ङ्मेऊ नङ्मे ङ्माकरिता एक लाखाचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्ङ्मा ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांना केंद्र सरकार शंभर टक्के ‘ॅट्रिकोत्तर शिष्ङ्मवृत्ती देत असतांना प्रत्ङ्मक्षात राज्ङ्मशासनाकडून ‘ात्र ५० टक्केच शिष्ङ्मवृत्ती आजपङ्र्मंत दिली गेल्ङ्माची ‘ाहिती स‘ोर आली आहे. शासनाच्ङ्मा सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व शिक्षण स‘्राटांच्ङ्मा संगन‘ताने हा शिष्ङ्मवृत्तीचा घोळ झाला असून आर्थिकदृष्ट्या ‘ागास ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांना त्ङ्माचा सर्वाधिक ङ्कटका बसला आहे.
केंद्राकडून ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांचा १०० टक्के पैसा ङ्मेत असतानाही तो न देणे म्हणजेच ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांचे खच्चीकरण करून गरीब ओबीसी स‘ाजातील शेतकèङ्माला शेतीसोबत ‘ुलाच्ङ्मा शिक्षणासाठी सावकाराकडून कर्ज घेऊन आत्‘हत्ङ्मेस प्रवृत्त करण्ङ्माचे पाप सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म विभागातील अधिकाèङ्मांनी केले आहे.

 • केंद्राची १०० तर राज्ङ्माची ५० टक्केच शिष्ङ्मवृत्ती
 • ओबीसी शिष्ङ्मवृत्तीची ५० टक्के रक्क‘ कुणाच्ङ्मा घशात

राज्ङ्म सरकार ओबीसी स‘ाजातील काही घटकांना केवळ ५० टक्के शिष्ङ्मवृत्ती देऊन त्ङ्मांच्ङ्मा तोंडाला पाने पुसत आहे. तर उर्वरित ५० टक्के रक्क‘ कुठे जाते हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. १९९८ पासून ‘ॅट्रीकोत्तर शिष्ङ्मवृत्ती सुरु केली. तर राज्ङ्म शासनाने २००२-०३ पासून ओबीसी स‘ाज घटकांना ही शिष्ङ्मवृत्ती लागू केली.
केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती-ज‘ातीच्ङ्मा धर्तीवर एक लाख रुपङ्मे वार्षिक उत्पन्न असलेल्ङ्मा ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांसाठी ‘ॅट्रिकोत्तर शिष्ङ्मवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदान करण्ङ्माबाबतचा निर्णङ्म सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म,सांस्कृतिक काङ्र्म, क्रीडा व विशेष सहाय्ङ्मक विभागाने २९ ‘े २००३ अन्वङ्म घेतला.त्ङ्मानुसार केंद्र सरकार ओबीसी,भट्नङ्मावि‘ुक्त जाती,भट्नङ्मा ज‘ातीच्ङ्मा विद्याथ्ङ्र्मांना शंभर टक्के शिष्ङ्मवृत्ती देत आहे. केंद्र शासनाकडून ‘ंजूर ही शिष्ङ्मवृत्ती राज्ङ्मसरकारकडे ङ्मेते.‘ात्र,राज्ङ्म सरकार अनेक वर्षापासून ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांना १०० टक्केएैवजी केवळ ५० टक्केच शिष्ङ्मवृत्ती देत असल्ङ्माने विद्याथ्ङ्र्मांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होत आहे.
केंद्राने २००२-०३ ङ्मा आर्थिक वर्षापासून तर २०१३-१४ पङ्र्मंत ७३ लाख ७३ हजार ६१७ विद्याथ्ङ्र्मांना ६३ कोटी १ लाख ८० हजार ८९३ रुपङ्मे शिष्ङ्मवृत्तीचे वाटप करण्ङ्मात आले.‘ात्र,ङ्मातील ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांना केवळ ५० टक्के शिष्ङ्मवृत्तीच देण्ङ्मात आलेली आहे.
राज्ङ्मशासन केंद्राकडे उपङ्मोगिता प्र‘ाणपत्रच पाठवीत नसल्ङ्मा‘ुळे ङ्मा विद्याथ्ङ्र्मांना पुढच्ङ्मा टप्ङ्मातील ही शिष्ङ्मवृत्ती ‘िळू शकलेली नाही.प्रत्ङ्मक्षात वरिष्ठ अधिकारी व शिक्षण स‘्राटांच्ङ्मा संगन‘ता‘ुळेच हा सर्व घोळ झाल्ङ्माची ‘ाहिती आहे.केंद्र सरकार १०० टक्के शिष्ङ्मवृत्ती देत असतांना राज्ङ्म शासनानेही तेवढीच शिष्ङ्मवृत्ती देणे भाग आहे.‘ात्र,राज्ङ्मसरकार ५० टक्के शिष्ङ्मवृत्ती देऊन ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांवर अन्ङ्माङ्म करीत असल्ङ्माचा आरोप ओबीसी कृती स‘ितीचे सङ्मोंजक सचिन राजुरकर ङ्मांनी केला आहे.सा‘ाजिक न्ङ्माङ्म विभागातील काही तथाकथीत अधिकाèङ्मांनी बोगस शैक्षणिक संस्थांना हाताशी धरून त्ङ्मांच्ङ्मा संस्थेतील बोगस विद्याथ्ङ्र्मांना सहा ‘हिन्ङ्माच्ङ्मा अभ्ङ्मासक्र‘ावर लाखो रुपङ्माच्ङ्मा शिष्ङ्मवृत्तीचे वाटप केल्ङ्मानेच हा सर्व आर्थिक गोंधळ उपस्थित झाला आहे.विशेष म्हणजे ङ्मा विभागातील एक सहसचिव हे ओबीसी विद्याथ्ङ्र्मांच्ङ्मा शिष्ङ्मवृत्तीच्ङ्मा प्रश्नावर गंभीर नसून त्यांच्या‘ुळेच राज्ङ्मातील हजारो विद्याथ्ङ्र्मांना शिष्ङ्मवृत्तीपासून वंचित राहावे लागले आहे.

Mahendra dhawade

 • PDF

BSNL

 • PDF

SNEA JINDABAND
BSNL JINDABAD.....!

March to Parliament from Jantar Mantar on 9.12.2014 to save PSUs

March to Parliament from Jantar Mantar on 9.12.2014 to save PSUs

Rajinikanth

 • PDF

Rajinikanth – absolutely different in his real life

Rajinikanth – absolutely different in his real life

अोबीसी प्रवर्गामध्ये---

 • PDF

अोबीसी प्रवर्गामध्ये---आगरी,भंडारी,वंजारी,पिंजारी,रंगारी,बारी,लोणारी,कुणबी,गवळी,तांबोळी,खारवी,कोरवी,गवंडी,घडसी,सुतार,लोहार, कुंभार,धनगर,भावसार,धीवर,कहार,विणकर, कासार,सोनार,बेलदार, कोळी, माळी, साळी,तेली,कोष्टी,शिंपी,भोई,भिस्ती,वैती, गाबीत,परीट,बुरुड,तांबट, गुरव,जंगम,कलाल, पांचाळ, नाभिक,मांगेला,खारवा व तत्सम अनेक जातींचा समावेश होतो कारण या सर्व कष्टकरी,अलुतेदार-बलुतेदार जाती समदु:खी आहेत,
एकिकडे यंत्रयुगामुळे या जातींचे पारंपारीक व्यवसाय उध्वस्त झाले,तर दुसरीकडे धूर्त-प्रस्थापित 15 टक्के वरच्या (सवर्ण) जातींनी नोकरी,शिक्षण,जमीन,कारखानदारी,राजकारण,इत्यादी सर्वच क्षेत्रात 90 टक्के वाटा हडपला,अोबीसी जातींचे अज्ञान,धर्म-भोळेपणा,यांचा पध्दतशीर पणे वापर करुन धूर्त-प्रस्थापित 15 टक्के वरच्या (सवर्ण) जातींनी अोबीसी जातींचे भयानक शोषण केले व आजही करत आहेत, अोबीसी असेच गाफील व विभाजित राहीले तर यापुढील काळातही हे शोषण असेच चालत राहील व दुष्काळग्रस्त शेतक-या प्रमाणे बेकारीग्रस्त गरीब अोबीसींवरही आत्महत्येची पाळी येईल
या समस्येवर भविष्यकाळात काय तोडगा काढायचा याबाबत अोबीसी समाज बांधवांना कृपया मार्गदर्शन करावे ---- 
आपला नम्र विनोद कोळी(इंजीनीयर)मो 8433485952
सुमारे 55 टक्के लोकसंख्या असलेल्या अोबीसी समाज बांधवांनी भविष्यकाळात परस्पर सहकार्याने आपल्या आर्थिक प्रगती साठी कसून प्रयत्न करायला हवेत, त्यासाठी सर्वप्रथम जागृत होऊन आपले खरे शोषणकर्ते कोण आहेत ? हे नीट अोळखून-- नोकरी,शिक्षण,जमीन,कारखानदारी, राजकारण, इत्यादी सर्वच क्षेत्रात प्रचंड लूटमार करणारे व अोबीसी जातींचे अज्ञान, धर्म-भोळेपणा,यांचा धूर्तपणे वापर करुन अोबीसीना खर्चीाक रुढी-परंपरात,सण-वारात, पध्दतशीरपणे गुरफटवणारे मूठभर उच्चवर्णीयांचे षडयंत्र नीट समजून घ्यायला हवे,लबाड सवर्णांच्या आहारी जाऊन इतरांशी भांडण-तंटे करुन अोबीसी बांधव विनाकारण अडकतात, त्यांच्या घरचे-कुटुंबीय निराधार होतात, त्याचवेळी नोकरी,शिक्षण,जमीन, कारखानदारी, राजकारण,इत्यादी सर्वच क्षेत्रात उच्चवर्णीय मजबूत हात धुवून घेत असतात, उच्चवर्णीयांची मुले देश-विदेशात मल्टीनॅशनल कंपन्यांमध्ये लठ्ठ पगाराच्या नोकरीत मजा करतात,अोबीसींची मुले मात्र तुटपुंज्या पगारात वेठबिगार म्हणून मरमर खपतात,नाहीतर बेकारीचे चटके खात होरपळतात व निराशेपोटी नाक्यावर टगेगिरी करत वेळ घालवतात,धूर्त राजकारणी अशा तरुणांना वापरुन घेतात व गरज संपली की फेकून देतात,तोपर्यंत ते हजारो तरुण उतारवयाकडे झुकून स्वत:ची उमेद मात्र हरवून बसतात,अोबीसी समाज बांधवांनी भविष्यकाळात परस्पर सहकार्याने आपल्या आर्थिक प्रगती साठी कसून प्रयत्न करायला हवेत,म्हणजे नेमके काय करायचे ?
एका वाक्यात साधे-सरळ-सोपे उत्तर म्हणजे -------
“अोबीसींनी आपली स्वत:ची अशी स्वतंत्र आर्थिक लॉबी(अोळख) तयार करायची”
उदा- 1) अोबीसीं चेंबर ऑफ कॉमर्स 2) अोबीसीं व्यापारी पेठ 3) अोबीसीं लघुउध्योग मंच
4) अोबीसीं सेवा-उध्योग क्षेत्र 5) अोबीसीं अॅग्रोउत्पादने------वगैरे,वगैरे
“मेक युवर विकेस्ट पॉईंट युवर स्ष्ट्रॉन्गेस्ट वन” ही संकल्पना राबवून अोबीसींनी जात हा मूलभूत घटक प्रभावीपणे व हुशारीने वापरणे ही काळाची गरज आहे,ज्या जातीव्यवस्थेने अोबीसींना मागास ठेवले त्याच जातीअस्म‍ितेचा व जातीसंघटनांचा अोबीसींनी बूमरॅंगप्रमाणे सकारात्मक व रचनात्मक उपयोग करुन फेडरेशन धर्तीवर अोबीसींचे समर्थ अर्थकारण उभारायला हवे,करोडोंची लोकसंख्या असलेल्या अोबीसीं ग्राहकांची अतिविशाल बाजारपेठ व क्रयशक्ती (परचेसिन्ग पॉवर) हे अोबीसींचे फार मोठे बलस्थान आहे,अोबीसींपणामुळे झालेल्या त्यांच्या शोषणाची व आर्थि्क गुलामगिरीची (असहाय्यतेची-बेकारीची-गरीबीची) जाणीव अोबीसींना शास्त्रशुध्दपणे करुन दिली तर ते नक्कीच बंड करतील व लबाड सवर्णांचे अर्थकारणच नव्हे तर सर्व काही झिडकारतील, व आपसूकच अोबीसींचे समर्थ अर्थकारण-समाजकारण उभे राहील,मात्र हे सर्व अतिवेगाने व एका रात्रीत घडणार नाही, संथपणाने परंतु ठामपणे पायरी-पायरीने अमलात आणावयाची ती एक फार मोठी,चिकाटीची व दीर्घकालीन योजना(प्रक्रिया) असेल,-- त्या टप्प्यांबद्दल विस्तारपूर्वक विवेचन नंतर करु --


------------Vinod Kisan Koli

Mahendra dhawade

 • PDF

गोपीनाथ मुंडे

 • PDF

गोपीनाथ मुंडे 
गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे (१२ डिसेंबर १९४९ - ३ जून २०१४) हे मराठी, भारतीय राजकारणी आहेत. ते भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सदस्य असून त्यांनी इ.स. २००९ पासून भारताच्या लोकसभेत बीड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तसेच भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) लोकसभेतील उपनेते आहेत (इ.स. २०१२). १४ मार्च इ.स. १९९५ ते इ.स. १९९९ या काळात ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री होते.

गोपीनाथ मुंडे गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे (१२ डिसेंबर १९४९ - ३ जून २०१४) हे मराठी, भारतीय राजकारणी आहेत. ते भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सदस्य असून त्यांनी इ.स. २००९ पासून भारताच्या लोकसभेत बीड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तसेच भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) लोकसभेतील उपनेते आहेत (इ.स. २०१२). १४ मार्च इ.स. १९९५ ते इ.स. १९९९ या काळात ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री होते. [१] [२]१९७८मध्ये गोपीनाथ मुंडे यांनी पहिल्यांदा अंबाजोगाई तालुक्यातील उजनी गटातून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत नशीब आजमावले. १९८0मध्ये ते पहिल्यांदा रेणापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले. त्यानंतर १९९0 आणि १९९५मध्येदेखील याच मतदारसंघातून ते निवडून आले.१९८0 ते ८२ दरम्यान भाजपा युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्षपद, व त्यानंतर भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद भूषविले. राज्यात युतीची सत्ता असताना त्यांची उपमुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागली. तर २00९मध्ये ते पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले.[३]भाजपचे सभेला गर्दी खेचणारे वक्ते व जनपाठिंबा असलेले महाराष्ट्र राज्यातील नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. ते महाराष्ट्राचे माजी आमदार व महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे राजकीय नेते आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ते एक प्रबळ राजकीय पुढारी समजले जातात. त्यांना भाजपमधील ग्रासरूट लेव्हलला काम करणारा नेता असे म्हटले जाते. राष्ट्रीय पातळीवरही भाजपमध्ये नेते म्हणून गोपीनाथ मुंडेची ओळख आहे. मुंडेसोबत महाराष्ट्र राज्यातील भाजप आमदारांची मोठी फळी आहे. [२][४][५][६][७][८]गोपीनाथ मुंडे हे मूळचे मराठवाड्यातील आहेत. त्यांचे घराणे राजकीय नसल्याने त्यांना घरून कुठलाही राजकारणाचा वारसा नाही. . संघर्ष करीत ते लोकसभेचे सदस्य झाले. तथाकथित उच्चवर्गीयांपुरत्या मर्यादित असलेल्या भाजपला तळागाळातील लोकांपर्यंत नेण्याचे काम मुंडे यांनी केले, असे समजले जाते. १२ डिसेंबर, इ.स. २०१० रोजी पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांचा गौरव लोकनेता (लोकनायक) असा केला होता.[९][१०][११][१२] [१३][१४]लोकसंपर्क, अन्यायाविरुद्ध संघर्षाची नुसतीच तयारी नव्हे तर जिद्द, नवा विचार, नवे तंत्रज्ञान एकूणच जे नवे चांगले ते हवे, असा उत्साह असलेल्या गोपीनाथ मुंडे या तरुणाने भाजपला जनमानसात स्थान मिळवून दिले आणि विशेषतः उपेक्षित-शोषित वर्गात एक विश्वास निर्माण केला, असे समजले जाते. त्यांना राजकारणातील अनपेक्षितपणा, अपयश आणि जीवघेणी स्पर्धा याचा सामना करावा लागला. या संघर्षमय पार्श्‍वभूमीमुळे गोपीनाथ मुंडे मराठवाड्याच्या सीमा ओलांडून मुंबईत गेले. या बळावरच ते राष्ट्रीय नेतेपदापर्यंत पोहोचले. इतकेच नाही तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत गोपीनाथ मुंडे यांना आपले विचार मांडायची संधी, त्यांच्या एकसष्टीच्या पूर्वसंध्येला मिळाली. भारत सरकारनेही त्यांच्या चार दशकांच्या राजकीय तपश्चर्येचा सन्मान केला आहे. [१५]रूढार्थाने महाराष्ट्राची भूमी भाजप चळवळीस फारशी अनुकूल नसताना राज्यात भाजपचा झेंडा सातत्याने फडकवीत ठेवणारे आणि एकूणच सिंहाचा वाटा उचलणारे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे हा भाजप चळवळीस जनसमर्थनासाठी झुंजत होता. राजकीयदृष्ट्या अपृश्‍य समजल्या जाणाऱ्या भाजपला जनाधार मिळवून देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. याच आव्हानाचा पाठलाग करताना आणि थेट देशाच्या राजधानीत बस्तान मांडले आणि आता तर भारताच्या सीमा ओलांडून ते संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर पोहोचले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र गोपीनाथ मुंडे उभे होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत सुप्रतिष्ठित व्यासपीठावर आपले विचार मांडायची संधी त्यांना मिळाली. एकसष्टीच्या पूर्वसंध्येला ही संधी देऊन महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यासारख्या एका मागासलेल्या प्रदेशातल्या, बीड जिल्ह्यातल्या, परळी तालुक्यातल्या नाथ्रा गावातल्या गोपीनाथ मुंडे नावाच्या नेत्याचा भारत सरकारनेही त्यांच्या चार दशकांच्या राजकीय तपश्चर्येचा सन्मान केला. [१६]स्व.गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीनिमित्त।। विनम्र अभिवादन ।।               _ वामन अंकुश        जिल्हाध्यक्ष :ओबीसी सेवासंघ,लातूर

१९७८मध्ये गोपीनाथ मुंडे यांनी पहिल्यांदा अंबाजोगाई तालुक्यातील उजनी गटातून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत नशीब आजमावले. १९८0मध्ये ते पहिल्यांदा रेणापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले. त्यानंतर १९९0 आणि १९९५मध्येदेखील याच मतदारसंघातून ते निवडून आले.१९८0 ते ८२ दरम्यान भाजपा युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्षपद, व त्यानंतर भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद भूषविले. राज्यात युतीची सत्ता असताना त्यांची उपमुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागली. तर २00९मध्ये ते पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले.[३]

भाजपचे सभेला गर्दी खेचणारे वक्ते व जनपाठिंबा असलेले महाराष्ट्र राज्यातील नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. ते महाराष्ट्राचे माजी आमदार व महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे राजकीय नेते आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ते एक प्रबळ राजकीय पुढारी समजले जातात. त्यांना भाजपमधील ग्रासरूट लेव्हलला काम करणारा नेता असे म्हटले जाते. राष्ट्रीय पातळीवरही भाजपमध्ये नेते म्हणून गोपीनाथ मुंडेची ओळख आहे. मुंडेसोबत महाराष्ट्र राज्यातील भाजप आमदारांची मोठी फळी आहे.

गोपीनाथ मुंडे हे मूळचे मराठवाड्यातील आहेत. त्यांचे घराणे राजकीय नसल्याने त्यांना घरून कुठलाही राजकारणाचा वारसा नाही. . संघर्ष करीत ते लोकसभेचे सदस्य झाले. तथाकथित उच्चवर्गीयांपुरत्या मर्यादित असलेल्या भाजपला तळागाळातील लोकांपर्यंत नेण्याचे काम मुंडे यांनी केले, असे समजले जाते. १२ डिसेंबर, इ.स. २०१० रोजी पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांचा गौरव लोकनेता (लोकनायक) असा केला होता.

लोकसंपर्क, अन्यायाविरुद्ध संघर्षाची नुसतीच तयारी नव्हे तर जिद्द, नवा विचार, नवे तंत्रज्ञान एकूणच जे नवे चांगले ते हवे, असा उत्साह असलेल्या गोपीनाथ मुंडे या तरुणाने भाजपला जनमानसात स्थान मिळवून दिले आणि विशेषतः उपेक्षित-शोषित वर्गात एक विश्वास निर्माण केला, असे समजले जाते. त्यांना राजकारणातील अनपेक्षितपणा, अपयश आणि जीवघेणी स्पर्धा याचा सामना करावा लागला. या संघर्षमय पार्श्‍वभूमीमुळे गोपीनाथ मुंडे मराठवाड्याच्या सीमा ओलांडून मुंबईत गेले. या बळावरच ते राष्ट्रीय नेतेपदापर्यंत पोहोचले. इतकेच नाही तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत गोपीनाथ मुंडे यांना आपले विचार मांडायची संधी, त्यांच्या एकसष्टीच्या पूर्वसंध्येला मिळाली. भारत सरकारनेही त्यांच्या चार दशकांच्या राजकीय तपश्चर्येचा सन्मान केला आहे.

रूढार्थाने महाराष्ट्राची भूमी भाजप चळवळीस फारशी अनुकूल नसताना राज्यात भाजपचा झेंडा सातत्याने फडकवीत ठेवणारे आणि एकूणच सिंहाचा वाटा उचलणारे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे हा भाजप चळवळीस जनसमर्थनासाठी झुंजत होता. राजकीयदृष्ट्या अपृश्‍य समजल्या जाणाऱ्या भाजपला जनाधार मिळवून देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. याच आव्हानाचा पाठलाग करताना आणि थेट देशाच्या राजधानीत बस्तान मांडले आणि आता तर भारताच्या सीमा ओलांडून ते संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर पोहोचले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र गोपीनाथ मुंडे उभे होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत सुप्रतिष्ठित व्यासपीठावर आपले विचार मांडायची संधी त्यांना मिळाली. एकसष्टीच्या पूर्वसंध्येला ही संधी देऊन महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यासारख्या एका मागासलेल्या प्रदेशातल्या, बीड जिल्ह्यातल्या, परळी तालुक्यातल्या नाथ्रा गावातल्या गोपीनाथ मुंडे नावाच्या नेत्याचा भारत सरकारनेही त्यांच्या चार दशकांच्या राजकीय तपश्चर्येचा सन्मान केला. [१६]स्व.गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीनिमित्त
।। विनम्र अभिवादन ।।

सरकारला इशारा !!

 • PDF

दुष्काळ जाहिर करायला इतका वेळ लावताय तर मदत  जाहिर करायला किती दिवस लावणार ?? अजुन किती अंत बघणार ?? दुष्काळ जाहीर करून  शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यास भाग पाडू... राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा राज्य

आमदार विजय माणिकराव भांबळे's photo.


सरकारला इशारा !!